Skip to Main Content

Behandelingen

Absorptievermindering bij bodypackers
Acetylcysteïne toedienen
Andexanet alfa toedienen
Anti-schuimvormers toedienen
Antiserum: Stonefish antivenom toedienen
Antiserum: Banded Krait antivenin toedienen
Antiserum bij schorpioenensteken toedienen
Antiserum bij slangenbeten toedienen
Antiserum: Black snake antivenom toedienen
Antiserum: Brown snake antivenom toedienen
Antiserum: Cobra antivenin toedienen
Antiserum: Death adder antivenom toedienen
Antiserum: Funnel web spider antivenom toedienen
Antiserum: Green Pit Viper antivenin toedienen
Antiserum: King Cobra antivenin toedienen
Antiserum: Malayan Pit Viper antivenin toedienen
Antiserum: Redback spider antivenom toedienen
Antiserum: Russell's Viper antivenin toedienen
Antiserum: Taipan antivenom toedienen
Antiserum: Tiger snake antivenom toedienen
Antiserum: ViperaTAb adderantiserum toedienen
Antiserum: ViperFav adderantiserum toedienen
Atropine toedienen
Beta-agonist toedienen
Beta-1-blokkers (selectieve) toedienen
Biperideen toedienen
Braken induceren
Braken induceren afgeraden
Calcium bij radioactieve stoffen toedienen
Calcium toedienen
Calciumgluconaat toedienen
Corrosiva: diagnose en behandeling na ingestie
Dantroleen toedienen
Darmlavage
Darmlavage bij retard- en slow release tabletten
Deferoxamine toedienen
DMPS toedienen
DMSA toedienen
Druk-immobilisatie verband aanleggen
ECMO dan wel PLS toepassen
EDTA toedienen
Ethanol toedienen
Fab fragmenten tegen digoxine toedienen
Factsheet: aandachtspunten bij decontaminatie huid
Factsheet: risico natriumazide en natriumnitriet
Factsheet: secundaire blootstelling hulpverleners
Flumazenil toedienen
Folinezuur of Foliumzuur toedienen
Folinezuur toedienen
Fomepizol toedienen
Fosfodiesterase III remmer toedienen
Fysostigmine toedienen
Geact. kool herhaald + laxeren bij Retard tabl.
Geactiveerde kool herhaald toedienen + laxeren
Geactiveerde kool toedienen
Geactiveerde kool toedienen afgeraden
Glucagon toedienen
Glucarpidase toedienen
Glucose toedienen
Hemodialyse
Huid spoelen met water
Huid steekplaats koelen
In warm water dompelen
Insuline en glucose toedienen
Jodiumprofylaxe (informatieblad)
Koelen, fysisch
Laxeren met natriumsulfaat
L-carnitine toedienen
Maagspoelen
Maagspoelen afgeraden
Maligne antipsychoticasyndroom (MAS) behandeling
Melk laten drinken
Melk laten drinken afgeraden
Methyleenblauw bij methemoglobinemie toedienen
Mond spoelen met water en water laten drinken
Mond spoelen, paar slokjes water drinken
Naloxon toedienen
Natriumbicarbonaat toedienen bij intoxicaties
Natriumthiosulfaat toedienen
Octreotide toedienen
Oog spoelen met water
Overzicht: antidotum
Overzicht: antiserum (steken en beten)
Oximen toedienen
Paddenstoelintoxicaties: determinatie mycoloog
Paddenstoelintoxicaties: diagnostisch algoritme
Propranolol toedienen
Protocol: aanvraag antidotum
Protocol: aanvraag antiserum (steken en beten)
Protocol: Absorptievermindering bij vergiftigingen
Protocol: Cyanide
Protocol: Exotische (gif)slangenbeet
Protocol: Nederlandse adderbeet
Protocol: toedienen intraveneuze lipidenemulsie
Pruisisch blauw toedienen
QT tijd verlenging diagnose en behandeling
Serotonine syndroom diagnose en behandeling
Silibinine toedienen
Stimulantia diagnose en behandeling
Thymidine toedienen
Veterinair: Absorptievermindering (hond-kat)
Veterinair: Ethanol toedienen (hond-kat)
Veterinair: Geactiveerde kool toedienen (hond-kat)
Veterinair: Laten braken (hond-kat)
Veterinair protocol: Intraveneuze lipidenemulsie
Veterinair protocol: Nederlandse adderbeet
Voorwerpen: diagnose en behandeling na ingestie
Wassen met water en zeep